ما تعداد زیادی از شرکت های ایرانی را کنار هم جمع می کنیم تا استراتژی ها، ایده ها و چالش های بازاریابی و CRM خود را در یک محیط دوستانه به راحتی با هم به اشتراک بگذاریم؛ و همچنین رابطه ای که در گردهمایی سالانه شاخته شده نیز در طول سال تقویت شود. دستور کار برای شرکت کنندگانی که از 150 کسب و کار مختلف هستند، یافتن فرصت ها، شبکه سازی با پیشروهای صنایع مختلفی است که در کنفرانس های CRM گرد هم می آیند تا یک رویدادی متفاوت از دیگر رویدادها را تجربه کنند.